Klachten

Het kan natuurlijk voorkomen dat u niet tevreden bent over de hulp die er geboden is door de assistente, praktijkondersteuner of arts. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat u niet de zorg krijgt die u verwacht, dat er geweigerd wordt om bepaalde behandelingen of doorverwijzingen te geven of dat er een verkeerde diagnose is gesteld. Meestal gaat het er echter om dat de communicatie niet goed is verlopen. 

Wij nodigen u graag uit om uw klachten met ons te delen. Dit geeft ons de gelegenheid om toe te lichten waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt en om van uw klachten te leren. 

Uw klacht zal altijd besproken worden met de betrokken medewerker en tenminste 1 arts. U krijgt, indien gewenst, een terugkoppeling hiervan binnen 1 werkweek. Daarnaast wordt uw klacht besproken tijdens het werkoverleg zodat we de zorg kunnen verbeteren, zowel voor u als voor anderen. 

Klachten kunt u op verschillende manieren aan de praktijk kenbaar maken. 

  • Bespreken op een afspraak op de praktijk
  • Doorgeven aan de assistente
  • Het onderstaande klachtenformulier invullen
Daarnaast is de praktijk aangesloten bij een onafhankelijk instituut voor klachten in de huisartsenzorg. Hierover kunt u informatie vinden en zo nodig een klacht indienen via www.klachtenhuisarts.nl 
 
Het onderstaande klachtenformulier is alleen voor praktijk organisatorische klachten, niet voor medisch inhoudelijke problemen. Deze bespreken we graag met u op het spreekuur of kunt u schriftelijk naar de praktijk sturen. 

Klachtenformulier:

 
Naam:*
Geboortedatum:*
Telefoonnummer:*
e-mail:
Beschrijving van de klacht:
Wilt u dat er contact met u wordt opgenomen n.a.v. deze klacht:*