Het spreekuur bezoeken.

Wat u kunt verwachten van de huisarts:

 • U hier altijd snel terecht. Als u belt tussen 8.00 en 9.30 kunt u bijna altijd dezelfde dag nog terecht.
 • Er is de laatste jaren veel geïnvesteerd in het verbeteren van de bereikbaarheid. 
 • Er is een telefooncentrale met keuzemenu en wachtrij-informatie.  
 • Bij langere wachttijden is er de mogelijkheid om een boodschap in te spreken dat u wordt teruggebeld. 
 • Er is de mogelijkheid om via de website afspraken te maken.
 • Wij doen ons best u zo veel mogelijk op de afgesproken tijd te helpen. Het kan voorkomen dat de spreekuren toch uitlopen. Bijvoorbeeld door spoedgevallen tussendoor, of als klachten meer tijd kosten dan vooraf ingeschat. Wij vragen hiervoor uw begrip.
 • Medisch verantwoord beleid. Alle artsen, de praktijkondersteuner en de assistentes zijn gediplomeerd en voldoen ruim aan de gewenste nascholingseisen. Wij baseren ons medisch beleid zoveel mogelijk op richtlijnen, wetenschappelijke kennis met daarnaast onze ervaring.
 • Een NHG geaccrediteerde praktijk. Dit is het hoogste keurmerk dat er is voor huisartspraktijken.

Afsprakenspreekuur:

 • Afspraken voor dezelfde dag worden gemaakt tussen 8.00 en 9.30 uur
 • Bij het maken van een afspraak kan u voorkeur voor een bepaalde arts aangeven, wij proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.
 • Afspraken bij de artsen kunnen tot maximaal 2 weken voordien worden ingepland.
 • U wordt gevraagd naar de klacht die u wil bespreken. De afspraak is voor deze klacht. Dit is vooral van belang voor het inschatten van de benodigde tijd.
 • Een normale afspraak duurt 10 minuten. Dit is inclusief het ophalen uit de wachtkamer en het noteren van de gegevens achteraf. Voor complexe problemen mag u een dubbele afspraak aanvragen voor 20 minuten.

Wat verwacht de huisarts van u:

 • Dat u het binnenloop spreekuur bezoekt voor 1 klacht en dat u zich bij het afsprakenspreekuur beperkt tot de vooraf aangemelde problemen
 • Dat u de reden van het spreekuurbezoek duidelijk kan omschrijven
 •    Bij lichamelijke klachten
 •          Waar u last van heeft
 •          Hoe lang deze klachten bestaan
 •          Waarbij ze u hinderen
 •          Voorgaande behandelingen (inclusief zelfzorg) en het resultaat daarvan
 •    Bij psychische klachten
 •          Waaruit de klachten bestaan
 •          Wanneer de klachten vooral optreden
 •          Waarmee de klachten volgens u verband houden
 •          Of u al voorgaande behandelingen heeft gehad
 • Eventueel wat u denkt dat de oorzaak van de klachten kan zijn
 • Eventueel waarvoor u bang bent dat het is
 • Eventueel wat u graag zou willen dat de arts doet. Soms zal dit gevolgd worden, soms niet. In de gevallen dat het niet gevolgd wordt krijgt u dan een duidelijke uitleg waarom het beter is op dit moment een ander beleid te volgen.