Tarieven huisartsenzorg 2013.

De huisartsenzorg wordt in Nederland betaald door middel van:

·         een inschrijftarief per persoon per jaar

·         een vergoeding per verrichting

·         voor enkele aandoeningen is er een vergoeding per jaar voor personen met deze aandoening

Het inschrijftarief per jaar is afhankelijk van leeftijd en of de patiënt woont in een officieel achterstandsgebied. Dit tarief is in 2013 €56,60 per jaar. Als u ingeschreven bent bij een huisarts dan houdt de huisarts uw gegevens bij en is er een bereikbaarheid geregeld 24 uur per dag 365 dagen per jaar. Ook is er een aanzienlijke korting op het consult tarief.

Vergoeding per verrichting:

·         consult                                              €8,67

·         lang consult                                      €17,34

·         visite                                                 €13,01

·         lange visite                                       €21,68

De bovenstaande verrichtingen gaan niet ten koste van uw eigen risico.

Daarnaast is er nog een aantal aanvullende verrichtingen die soms ten koste kunnen gaan van uw eigen risico en/of onder een aanvullende verzekering vallen. Dit is afhankelijk van uw eigen verzekering.

De onderstaande bedragen zijn een indicatie bij 1 verzekeraar, de tarieven bij uw eigen verzekeraar kunnen hiervan afwijken. Via uw verzekeraar kunt u deze tarieven opvragen.

verrichting

tarief 2013

Diagnostiek m.b.v. Doppler

€ 56,95

Longfunctiemeting (spirometrie)

€ 56,95

ECG diagnostiek

€ 56,95

Bloeddrukmeting gedurende 24 uur

€ 47,78

Cognitieve functietest (MMSE)

€ 56,95

hartitmestoornissen

€ 28,47

Chirurgie

€ 85,43

Tapen

€ 28,47

Ambulante compressietherapie

€ 56,95

Postoperatief consult, in de praktijk

€ 28,47

Postoperatief consult, thuis

€ 42,72

Verrichting ter vervanging specialist

€ 28,47

Trombosebeen

€ 56,95

Therapeutisch injectie (Cyriax)

€ 28,47

Oogboring

€ 56,95

Aanmeten pessarium

€ 28,47

Intensieve zorg, visite > 20 min, dag

€ 85,42

Euthanasie

€ 227,79

Sterilisatie man

€ 227,79

Besnijdenis

€ 227,79

IUD/implanonstaafje

Stoppen met roken begeleiding

€ 56,95

€ 65,00

materialen

Het maken van een ECG

€ 9,59

Atraumatisch hechtmateriaal

€ 13,09

Tapemateriaal t.b.v. enkeldistorsies

€ 13,09

Zwangerschapsreactie  

€ 3,14

Dipslides (urineweginfecties)

€ 2,10

Teststrips bloedsuikerbepaling

€ 2,10

Vloeibaar stikstof

€ 3,93

CRP materiaal

€ 4,58