Prikpost

In onze praktijk is er een prikpost van het DB (diagnostiek Brabant). Hier kan dagelijks bloed worden geprikt tussen 7.30 en 9.00.

Op die tijden is er een medewerk(st)er van het laboratorium in de praktijk aanwezig.

Mocht u er voorkeur hebben om uw bloed in het ziekenhuis te laten prikken dan is dit ook mogelijk. 

Daarnaast zijn er nog enkele prikposten verspreid over de regio. Een lijst met locaties vindt u hier.