Medische behandelingen

Doordat de huisartsen intensief samenwerken en eigen aandachtsgebieden hebben binnen de huisartsenzorg kunnen we veel verschillende medische behandelingen in de eigen vertrouwde omgeving aanbieden.

Chirurgische ingrepen

Er is op de praktijk een vast spreekuur voor chirurgische ingrepen.

Veel mensen vinden het prettig om in de vertrouwde omgeving een ingreep te ondergaan. Verdere voordelen zijn dat er in de huisartspraktijk veel minder wondinfecties ontstaan dan bij vergelijkbare ingrepen in een ziekenhuis en dat de artsen voor controles veel gemakkelijker toegankelijk zijn dan in het ziekenhuis.

Vasectomie

Een sterilisatie van mannen, ook wel vasectomie, wordt gewoon in de huisartspraktijk uitgevoerd. Deze ingreep wordt gedaan zowel voor patienten uit de eigen praktijk als voor patienten verwezen vanuit andere huisartsen.

Voor deze ingreep gelden ook dezelfde voordelen als voor de andere chirurgische ingrepen, daarnaast is de ingreep ook nog eens veel goedkoper dan in het ziekenhuis.

Infiltratie spreekuur

Op afspraak is er een speciaal spreekuur voor gewrichtsinjecties. De indicaties hiervoor worden gesteld door de artsen op het spreekuur.

Ouderenzorg

Iedere week is er een vaste visite ronde in het verzorgingshuis De Kievitshorst.

Assistentenspreekuur

Onze doktersassistente zijn medisch opgeleid en kunnen bepaalde handelingen zelfstandig afhandelen. U kunt hiervoor een afspraak maken: 
 • Bloeddruk meten
 • 24-uurs bloeddrukmeting
 • Glucose meting (Controle op suikerziekte)
 • HB meting (Controle op bloedarmoede)
 • CRP meting (Controle op ontstekingswaarden)
 • Urine controle
 • Doppler onderzoek (Controle van de doorbloeding in de been slagaderen)
 • ECG onderzoek (Hartfilmpje)
 • Uitstrijkje (Bevolkingsonderzoek)
 • Enkel-Arm-Index (Controle van de doorbloeding in de been slagaderen)
 • Oren uitspuiten
 • Injecties zetten
 • Wratten aanstippen
 • Wondcontrole
 • Hechtingen verwijderen
 • Spiraaltje verwijderen
 • Wondverzorging
 • Zwachtelen
 • Tapen
 • Zwangerschapstest 

Overig

Daarnaast bied de praktijk nog vele andere mogelijkheden die niet standaard in iedere huisarts praktijk geleverd (kunnen) worden, zoals een speciaal spreekuur voor mensen met hart- en vaatziekten, anticonceptiezorg inclusief het plaatsen van spiraaltjes en hormoonstaafjes, de mogelijkheid om hartfilmpjes te maken, ...