Nieuws !

Dokter Schiefer

Vanaf 1 oktober 2019 komt Mw. Schiefer ons huisartsenteam versterken. Zij zal op maandag en woensdag in de praktijk aanwezig zijn. Wij zijn erg blij met haar komst en wensen haar veel werkplezier. 
 

Griepprik 

Op dinsdagmiddag 8 oktober en woensdagmiddag 9 oktober van 15.00 - 17.00 uur kunt u op de praktijk terecht voor de jaarlijkse griepprik. Bent u verhinderd? Bel dan met de assistente om een andere afspraak te maken: 013 - 467 34 67
 

Dokter Kroon gaat ons verlaten

Dokter kroon heeft een nieuwe uitdaging gevonden en zal na 1 september niet meer werkzaam zijn bij Horus Huisartsenzorg. Wij wensen haar veel succes en het aller beste voor de toekomst!

 

Praktijkverpleegkundige Ouderenzorg

Door de vergrijzing wordt de zorg complexer. Vanaf 1 juni 2019 is Mw. Oomen in de praktijk gestart als praktijkverpleegkundige Ouderenzorg in opleiding. 

Voor wie is de praktijkverpleegkundige Ouderenzorg?

De praktijkverpleegkundige is beschikbaar voor alle patiënten van 70 jaar en ouder die ingeschreven staan bij Horus Huisartsenzorg

Wat doet de praktijkverpleegkundige Ouderenzorg?

De POH-Ouderenzorg nodigt u uit voor een gesprek. Dit gesprek vindt plaats in de huisartsenpraktijk. Aan de hand van een vragenlijst bespreekt de POH-Ouderenzorg verschillende dingen met u, zoals uw gezondheid, medicijngebruik, eet- en drinkgewoonten. Daarnaast zal de POH-Ouderenzorg ook met u bespreken hoe actief en mobiel u bent, of u wel eens dingen vergeet en of u zich wel eens eenzaam voelt. Ook komt de veiligheid in en rond huis tijdens het gesprek aan de orde. Het eerste gesprek duurt ongeveer 30 minuten. 

 

Een nieuwe website voor Horus Huisartsenzorg

Wij gaan over naar een nieuwe website Ga naar de nieuwe website. Op deze site kunt u middels de "Patiëntenomgeving" makkelijker gebruik maken van onze online diensten. Zoals een afspraak maken of een herhaalrecept bestellen. 


Dokter Hazen gaat ons verlaten

Dokter Hazen heeft een nieuwe uitdaging gevonden en zal na 9 mei niet meer werkzaam zijn bij Horus Huisartsenzorg. Wij wensen haar veel succes en het aller beste voor de toekomst! 

Een nieuw telefoonnummer voor de huisartsenpost 

Vanaf 15 april belt u 085 - 53 60 300 bij spoed in de avond, nacht en weekend. 
Klik hier om de folder te downloaden: Nieuw telefoonnummer huisartsenpost vanaf 15 april 2019

Doe mee aan de Diabetes Challange

Ongeveer 100.000 Brabanders hebben Diabetes Mellitus type 2 (DM2). Een actieve leefstijl heeft een positieve invloed op suikerziekte. Wandelen is behandelen!

Om deze kans ook te bieden aan patiënten van Gezondheidscentrum Horus hebben we besloten om in 2019 mee te doen aan deze Nationale Diabetes Challenge. De gemeente Tilburg/Sportbedrijf Tilburg ondersteunt dit initiatief.

Voor aanvullende informatie zie: https://www.nationalediabeteschallenge.nl/gezondheidscentrumhorus/

Wij verwelkomen Mw. Ertem, huisarts

Vanaf februari werkt Mw. Ertem als huisarts bij Horus Huisartsenzorg. Zij is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag.

Echografie in de huisartsenpraktijk.

Abdominale echografie (buik) door dokter Tromp en Jacobs
Musculoskeletale echografie (pezen en spieren) door dokter Korst

Wij verwelkomen Mw. Kroon, huisarts

Vanaf oktober 2018 werkt Mw. Kroon als huisarts bij Horus Huisartsenzorg. Zij is aanwezig op maandag, woensdag en vrijdagochtend. 

Bereikbaarheid van de huisartspraktijk:

Verschillende aanpassingen in de praktijk hebben tot een grote verbetering van de bereikbaarheid geleid. 
De laatste maanden wordt 75% van de telefoontjes binnen 2 minuten beantwoord, 95% binnen 5 minuten. 
Deze verbetering in bereikbaarheid is behaald door een nieuwe telefooncentrale, de module om afspraken te maken via internet, een nieuw rooster van de assistentes en veel hard werk van de assistentes.

 

Spreekuurondersteuning in de huisartspraktijk:

In de praktijk is er een nieuwe functie gekomen. Naast de huisarts, huisarts in opleiding, praktijkondersteuner somatiek, praktijkondersteuner GGZ en natuurlijk de doktersassistentes is er nu ook de spreekuurondersteuner huisarts (SOH). 
Deze functie wordt ingevuld door Dimphy Jansen.
De SOH is een functie die wordt ingevuld door een doktersassistente met een aanvullende opleiding. Hierdoor is zij in staat om zelfstandig veel voorkomende klachten en klein letsel af te handelen. Klachten die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld keelpijn, verkoudheid en tekenbeten. 

De ontwikkeling van deze functie komt overeen met de uitkomsten van de patiënten enquête uit 2016 waarbij is aangegeven door 70% van de respondenten dat de huisarts wat meer taken zou moeten delegeren.

 
 
 

Uw medische gegevens delen?

Alleen met uw toestemming!

Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende arts, een andere apotheek of de huisartsenpost. 

In die gevallen is het voor de kwaliteit van de zorg die aan u geleverd kan worden vaak belangrijk om inzicht te hebben in uw medische gegevens. Dit kan nu alleen nog maar als u daar tevoren toestemming voor heeft gegeven. 

U kunt doorgeven of u wel of juist geen toestemming verleent voor het delen van uw gegevens aan de assistente in de praktijk, via een formulier in de wachtkamer of via het formulier op deze website bij contact.

Meer informatie hierover is te vinden op www.vzvz.nl. 

 

Vergoedingen van geneesmiddelen:

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft een officieel standpunt ingenomen over verschillende verklaringen die te maken hebben met de vergoedingen van onder andere geneesmiddelen. De uit dit standpunt volgende adviezen worden door vrijwel alle huisartsen in Nederland gevolgd, zo ook door onze praktijk. 

Samen met de LHV stellen we vast dat:

  • Huisartsen doelmatige zorgverlening nastreven
  • De wijze van vergoeding geen rol speelt bij het bepalen van de noodzaak van het voorschrijven
  • Het recept een medische verklaring is en daarmee een zaak van de voorschrijver is
  • Het de verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraars en niet van de voorschrijvers is om hun verzekerden te informeren over de verzekerde zorg, hetgeen geldt voor zowel de basisverzekering als de diverse aanvullende verzekeringen
  • Het de verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraars en niet van de voorschrijvers is om al dan niet in overleg met hun verzekerden vast te stellen of voorgeschreven geneesmiddelen voor vergoeding in aanmerking komen
  • De relatie tussen patiënt en huisarts negatief wordt beïnvloed door discussies over vergoedingen door zorgverzekeraars, hetgeen ongewenst is.

We concluderen hieruit:
Dat het ongewenst is dat huisartsen worden betrokken in de informatie, interpretatie en uitvoering van overeenkomsten tussen zorgverzekeraars en verzekerden;
De LHV adviseert haar leden daarom:
Te stoppen met het tekenen van verklaringen, machtigingen en andere formulieren inzake vergoedingen van voorgeschreven geneesmiddelen.
Dit standpunt is ook bekend bij de verzekeraars en apotheken. Mocht uw verzekeraar toch nog dergelijke informatie willen dan is hiervoor een brief beschikbaar in de praktijk.
 

 

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Zorgverleners kunnen (een deel van) uw medische gegevens delen en inzien via een speciaal hiervoor aangelegd netwerk. Dit mag alleen nadat u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Er komt binnenkort een website beschikbaar waarop u in één keer meerdere zorgverleners, zoals huisarts en apotheek, toestemming kan geven of weigeren om uw medische informatie te delen.

Meer informatie hierover is te vinden op www.vzvz.nl