Nieuws !

Echografie in de huisartsenpraktijk.

Abdominale echografie (buik) door dokter Tromp en Jacobs
Musculoskeletale echografie (pezen en spieren) door dokter Korst

Wij verwelkomen Mw. Evers, huisarts

Vanaf 1 januari 2018 werkt Mw. Evers als huisarts bij Horus Huisartsenzorg. Zij is aanwezig op dinsdag, donderdag en vrijdag. 

Bereikbaarheid van de huisartspraktijk:

Verschillende aanpassingen in de praktijk hebben tot een grote verbetering van de bereikbaarheid geleid. 
De laatste maanden wordt 75% van de telefoontjes binnen 2 minuten beantwoord, 95% binnen 5 minuten. 
Deze verbetering in bereikbaarheid is behaald door een nieuwe telefooncentrale, de module om afspraken te maken via internet, een nieuw rooster van de assistentes en veel hard werk van de assistentes.

 

Spreekuurondersteuning in de huisartspraktijk:

In de praktijk is er een nieuwe functie gekomen. Naast de huisarts, huisarts in opleiding, praktijkondersteuner somatiek, praktijkondersteuner GGZ en natuurlijk de doktersassistentes is er nu ook de spreekuurondersteuner huisarts (SOH). 
Deze functie wordt ingevuld door Dimphy Jansen.
De SOH is een functie die wordt ingevuld door een doktersassistente met een aanvullende opleiding. Hierdoor is zij in staat om zelfstandig veel voorkomende klachten en klein letsel af te handelen. Klachten die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld keelpijn, verkoudheid en tekenbeten. 

De ontwikkeling van deze functie komt overeen met de uitkomsten van de patiënten enquête uit 2016 waarbij is aangegeven door 70% van de respondenten dat de huisarts wat meer taken zou moeten delegeren.

 
 

Vanaf maandag 31 augustus 2015 stopt het binnenloopspreekuur!

Door de drukte is de wachttijd voor een consult op het binnenloopspreekuur te lang. 

Door alle consulten voortaan op afspraak te hebben hopen we de wachttijd voor u te beperken. 

 

 

 

Uw medische gegevens delen?

Alleen met uw toestemming!

Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende arts, een andere apotheek of de huisartsenpost. 

In die gevallen is het voor de kwaliteit van de zorg die aan u geleverd kan worden vaak belangrijk om inzicht te hebben in uw medische gegevens. Dit kan nu alleen nog maar als u daar tevoren toestemming voor heeft gegeven. 

U kunt doorgeven of u wel of juist geen toestemming verleent voor het delen van uw gegevens aan de assistente in de praktijk, via een formulier in de wachtkamer of via het formulier op deze website bij contact.

Meer informatie hierover is te vinden op www.vzvz.nl. 

 

Vergoedingen van geneesmiddelen:

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft een officieel standpunt ingenomen over verschillende verklaringen die te maken hebben met de vergoedingen van onder andere geneesmiddelen. De uit dit standpunt volgende adviezen worden door vrijwel alle huisartsen in Nederland gevolgd, zo ook door onze praktijk. 

Samen met de LHV stellen we vast dat:

  • Huisartsen doelmatige zorgverlening nastreven
  • De wijze van vergoeding geen rol speelt bij het bepalen van de noodzaak van het voorschrijven
  • Het recept een medische verklaring is en daarmee een zaak van de voorschrijver is
  • Het de verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraars en niet van de voorschrijvers is om hun verzekerden te informeren over de verzekerde zorg, hetgeen geldt voor zowel de basisverzekering als de diverse aanvullende verzekeringen
  • Het de verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraars en niet van de voorschrijvers is om al dan niet in overleg met hun verzekerden vast te stellen of voorgeschreven geneesmiddelen voor vergoeding in aanmerking komen
  • De relatie tussen patiënt en huisarts negatief wordt beïnvloed door discussies over vergoedingen door zorgverzekeraars, hetgeen ongewenst is.

We concluderen hieruit:
Dat het ongewenst is dat huisartsen worden betrokken in de informatie, interpretatie en uitvoering van overeenkomsten tussen zorgverzekeraars en verzekerden;
De LHV adviseert haar leden daarom:
Te stoppen met het tekenen van verklaringen, machtigingen en andere formulieren inzake vergoedingen van voorgeschreven geneesmiddelen.
Dit standpunt is ook bekend bij de verzekeraars en apotheken. Mocht uw verzekeraar toch nog dergelijke informatie willen dan is hiervoor een brief beschikbaar in de praktijk.
 

 

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Zorgverleners kunnen (een deel van) uw medische gegevens delen en inzien via een speciaal hiervoor aangelegd netwerk. Dit mag alleen nadat u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Er komt binnenkort een website beschikbaar waarop u in één keer meerdere zorgverleners, zoals huisarts en apotheek, toestemming kan geven of weigeren om uw medische informatie te delen.

Meer informatie hierover is te vinden op www.vzvz.nl