Team:

In het team van Horus Huisartsenzorg werken we met 3 vaste huisartsen, 2 waarnemend huisartsen en 1 huisarts in opleiding. Het team bestaat verder uit 1 praktijkondersteuner somatiek, 4 doktersassistentes, 2 praktijkondersteuners GGZ en 1 apothekersassistente/doktersassistente. Samen voeren we de huisartsenzorg in de volle breedte uit.

Om de zorg zo soepel mogelijk te laten verlopen hebben we vaste afspraken voor overleg, registratie en behandelingen. Hierdoor kan de zorg nagenoeg altijd vrijwel naadloos doorgaan als u door een ander teamlid verder wordt geholpen.

 

Artsen:

Huisarts mw. L.E. Tromp

De vaste spreekuurdagen van dokter Tromp zijn woensdag en vrijdag. Ook heeft zij op maandag middag een spreekuur voor mensen met hart- en vaatziekten en diabetes mellitus.

Dokter Tromp heeft een aanvullende opleiding gedaan en is nu kaderarts hart- en vaatziekten. Dit is een aanvullende opleiding die meer kennis en mogelijkheden geeft voor het begeleiden en behandelen van patiënten met hart- en vaatziekten. Naast het werk in de huisartspraktijk heeft zij ook een taak in het begeleiden van andere huisartsen, het verzorgen van nascholing en voor het opstellen van regionale en landelijke zorgprogramma's en richtlijnen.

Op woensdagmiddag heeft dokter Tromp samen met dokter Jacobs een apart chirurgisch spreekuur. Afspraken hiervoor kunnen alleen gemaakt worden nadat een aandoening, door een van de artsen op de praktijk, is beoordeeld.

 

Huisarts dhr. M.M. Jacobs

Dokter Jacobs heeft op alle werkdagen spreekuur.

Op dinsdagmiddag heeft dokter Jacobs een vaste spreekuur ronde in het verzorgingshuis De Kievitshorst.

Op woensdagmiddag heeft dokter Jacobs samen met dokter Tromp een apart chirurgisch spreekuur. Afspraken hiervoor kunnen alleen gemaakt worden nadat een aandoening, door een van de artsen op de praktijk, is beoordeeld.

 

Huisarts dhr. J.J. Korst

Dokter Korst heeft spreekuur op maandag, dinsdag en donderdag.

Dokter Korst heeft een aanvullende kaderopleiding bewegingsapparaat afgerond. Dit geeft extra kennis en vaardigheden bij aandoeningen betreffende de botten, gewrichten, spieren en pezen. Hierdoor zijn er meer mogelijkheden voor behandeling en begeleiding van patiënten in de eigen praktijk. Naast het werk in de huisartspraktijk besteed hij ook aandacht aan het begeleiden van andere huisartsen, het geven van nascholing en aan de ontwikkeling van regionale en landelijke richtlijnen.

 

Waarnemend huisartsen: 

Om voldoende kwaliteit en service te kunnen bieden met een groeiende praktijk is er sinds begin 2015 regelmatig ondersteuning van een waarnemend huisarts. 

Dokter Hazen-Mulders is de vaste waarnemend huisarts die bij ons in de praktijk werkt op dinsdag en donderdag. 

 

Huisarts in opleiding:

Als huisartspraktijk hebben wij ervoor gekozen om ook een rol te spelen in de opleiding van nieuwe huisartsen. Dit omdat wij een bijdrage willen leveren aan de huisartsenzorg van de toekomst in de regio. En daarnaast omdat het een waardevolle aanvulling is voor de praktijk.

Het werkt motiverend om kennis en kunde over te kunnen dragen. Een huisarts in opleiding, ook wel AIOS genoemd, werkt 3 of 4 dagen per week in de praktijk en gaat 1 dag per week naar het opleidingsinstituut van de universiteit. Voor de opleiding werken wij samen met de universiteit van Utrecht.

Vanaf juni 2017 tot en met augustus 2018 werkt dokter E.Claassen als AIOS in onze praktijk. . 

 

Praktijkondersteuner somatiek:

Een praktijkondersteuner is een HBO functie die in de huisartspraktijk patiënten begeleidt met een chronische aandoening. Met name diabetes, astma, COPD en hart- en vaatziekten. De praktijkondersteuner voert controle onderzoeken uit, geeft adviezen en begeleidt patiënten bij medicatiegebruik. De praktijkondersteuner stelt zelfstandig geen diagnoses en schrijft ook niet zelfstandig medicatie voor. Dit gaat in overleg met de huisarts.

Anne-Marie Daniëls is de praktijkondersteuner in onze praktijk. Zij heeft spreekuur op afspraak op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Zij heeft alleen spreekuur op afspraak, hiervoor kan tot enkele maanden vooruit een afspraak gemaakt worden.

 

Doktersassistente:

De assistentes in onze praktijk hebben allemaal een medische opleiding tot doktersassistente . Zij zijn meestal het eerste aanspreekpunt van de praktijk.

De taken zijn: triage (het bepalen van de urgentie van een klacht), geven van medische voorlichting, afspraken maken en administratie van het patiëntenbestand. Daarnaast voeren zij verschillende kleinere verrichtingen uit zoals injecties geven, hartfilmpjes maken, doppleronderzoek, kweekjes maken, oren uitspuiten, wondverzorging, hechtingen verwijderen, cervixuitstrijkjes maken, urineonderzoek, bloeddrukcontrole dit alles onder toezicht van en in overleg met de arts.

De assistentes bij Horus Huisartsenzorg zijn Monique Schellekens, Dimphy Jansen, Simone Müller en Eveline Stoffels.

 

Praktijkondersteuner GGZ

De praktijkondersteuner GGZ kan op verzoek van de huisarts patiënten met psychische problemen zien bijvoorbeeld om een beter beeld van de psychische problemen te krijgen, om de mogelijk nodige behandeling vast te stellen en om begeleiding te verlenen. Soms gaat dit ook om de psychische gevolgen van een somatische ziekte. 
Als POH-GGZ werken bij ons Sanne Arts (tijdelijk met bevallingsverlof) en Ada Hontelez. 
 

Apothekersassistente – doktersassistente:

In onze praktijk is er een servicepunt van de apotheek Hoefstraat. Hierover vind u meer informatie onder het kopje apotheek.

De medewerksters van dit servicepunt zijn gediplomeerd apothekersassistentes. Naast het werk voor het servicepunt werken zij ook deels mee als doktersassistente onder verantwoordelijkheid van de huisartsen.  Deze dubbele functie draagt bij aan een optimale samenwerking tussen huisarts en apotheek.

U kan bij de apothekersassistente terecht voor herhaalrecepten en vragen over medicatie, ook als u niet bij het servicepunt bent aangesloten.

 
 

 
 
 

L.E. Tromp, huisarts
 

M.M. Jacobs, huisarts
 

J.J. Korst, huisarts
 
F. Hazen-Mulders, waarnemend huisarts
 
 

Anne-Marie Daniëls, praktijkondersteuner somatiek
 

Dimphy Jansen, doktersassistente, Spreekuurondersteuner
 

Eveline Stoffels, doktersassistente
 

Monique Schellekens, doktersassistente
 

Simone Müller, doktersassistente