Team:

In het team van Horus Huisartsenzorg werken we met 3 vaste huisartsen, 2 waarnemend huisartsen en 1 huisarts in opleiding. Het team bestaat verder uit 1 praktijkondersteuner somatiek, 4 doktersassistentes, 3praktijkondersteuners GGZ. Samen voeren we de huisartsenzorg in de volle breedte uit.

Om de zorg zo soepel mogelijk te laten verlopen hebben we vaste afspraken voor overleg, registratie en behandelingen. Hierdoor kan de zorg nagenoeg altijd vrijwel naadloos doorgaan als u door een ander teamlid verder wordt geholpen.

 

Artsen:

Huisarts mw. L.E. Tromp

De vaste spreekuurdagen van dokter Tromp zijn woensdag en vrijdag. Ook heeft zij op maandag middag een spreekuur voor mensen met hart- en vaatziekten en diabetes mellitus.

Dokter Tromp heeft een aanvullende opleiding gedaan en is nu kaderarts hart- en vaatziekten. Dit is een aanvullende opleiding die meer kennis en mogelijkheden geeft voor het begeleiden en behandelen van patiënten met hart- en vaatziekten. Naast het werk in de huisartspraktijk heeft zij ook een taak in het begeleiden van andere huisartsen, het verzorgen van nascholing en voor het opstellen van regionale en landelijke zorgprogramma's en richtlijnen. Deze werkzaamheden voert zij uit op dinsdag en donderdag.

Op woensdagmiddag heeft dokter Tromp samen met dokter Jacobs een apart chirurgisch spreekuur. Afspraken hiervoor kunnen alleen gemaakt worden nadat een aandoening, door een van de artsen op de praktijk, is beoordeeld.

Dokter Tromp heeft haar certificaat echografie behaald en is bevoegd echo's te maken in de praktijk.

 

Huisarts dhr. M.M. Jacobs

Dokter Jacobs heeft op alle werkdagen spreekuur.

Op dinsdagmiddag heeft dokter Jacobs een vaste spreekuur ronde in het verzorgingshuis De Kievitshorst.

Op woensdagmiddag heeft dokter Jacobs samen met dokter Tromp een apart chirurgisch spreekuur. Afspraken hiervoor kunnen alleen gemaakt worden nadat een aandoening, door een van de artsen op de praktijk, is beoordeeld.

Dokter Jacobs heeft zijn certificaat echografie behaald en is bevoegd echo's te maken in de praktijk.

 

Huisarts dhr. J.J. Korst

Dokter Korst heeft spreekuur op maandag, dinsdag en donderdag.

Dokter Korst heeft een aanvullende kaderopleiding bewegingsapparaat afgerond. Dit geeft extra kennis en vaardigheden bij aandoeningen betreffende de botten, gewrichten, spieren en pezen. Hierdoor zijn er meer mogelijkheden voor behandeling en begeleiding van patiënten in de eigen praktijk. Naast het werk in de huisartspraktijk besteed hij ook aandacht aan het begeleiden van andere huisartsen, het geven van nascholing en aan de ontwikkeling van regionale en landelijke richtlijnen.

Dokter Korst is gespecialiseerd in musculoskeletale echografie. Dit is echografie van spieren en pezen.

 

Huisarts mw. Ertem

Dokter Ertem is een vaste waarnemend huisarts die bij ons in de praktijk werkt op maandag, dinsdag en donderdag. 

Dokter Ertem is gespecialiseerd in Ouderenzorg en chirurgische ingrepen. 

Huisarts mw. Schiefer

Dokter Schiefer is een waarnemend huisarts. Zij werkt op maandag en woensdag in de praktijk.  
 

Praktijkondersteuner somatiek:

Een praktijkondersteuner is een HBO functie die in de huisartspraktijk patiënten begeleidt met een chronische aandoening. Met name diabetes, astma, COPD en hart- en vaatziekten. De praktijkondersteuner voert controle onderzoeken uit, geeft adviezen en begeleidt patiënten bij medicatiegebruik. De praktijkondersteuner stelt zelfstandig geen diagnoses en schrijft ook niet zelfstandig medicatie voor. Dit gaat in overleg met de huisarts.

Anne-Marie Daniëls is de praktijkondersteuner in onze praktijk. Zij heeft spreekuur op afspraak op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Zij heeft alleen spreekuur op afspraak, hiervoor kan tot enkele maanden vooruit een afspraak gemaakt worden.

 

Doktersassistente:

De assistentes in onze praktijk hebben allemaal een medische opleiding tot doktersassistente . Zij zijn meestal het eerste aanspreekpunt van de praktijk.

De taken zijn: triage (het bepalen van de urgentie van een klacht), geven van medische voorlichting, afspraken maken en administratie van het patiëntenbestand. Daarnaast voeren zij verschillende kleinere verrichtingen uit zoals injecties geven, hartfilmpjes maken, doppleronderzoek, kweekjes maken, oren uitspuiten, wondverzorging, hechtingen verwijderen, cervixuitstrijkjes maken, urineonderzoek, bloeddrukcontrole dit alles onder toezicht van en in overleg met de arts.

De assistentes bij Horus Huisartsenzorg zijn Monique Schellekens, Dimphy Jansen, Simone Müller en Kim Sparidans.

 

Praktijkondersteuner GGZ

De praktijkondersteuner GGZ kan op verzoek van de huisarts patiënten met psychische problemen zien bijvoorbeeld om een beter beeld van de psychische problemen te krijgen, om de mogelijk nodige behandeling vast te stellen en om begeleiding te verlenen. Soms gaat dit ook om de psychische gevolgen van een somatische ziekte. 
Als POH-GGZ werken bij ons Ada Hontelez, Rick Versteegen en Xandra Diender.
 

Praktijkondersteuner GGZ Jeugd

De praktijkondersteuner GGZ Jeugd is gespecialiseerd binnen de regulieren functie POH-GGZ. Door de specialisatie ondersteunt zij de huisarts in de zorg voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. De POH GGZ wordt ingezet voor probleem- en vraagverheldering, laagdrempelige, direct toegankelijke advisering en ondersteuning bij opvoedingsvragen en kortdurende (probleemgerichte) begeleiding en behandeling.  Daarnaast is er kennis en aandacht voor jeugd problematiek en de samenwerking tussen onder andere de huisarts, school, het wijkteam, gezinscoaches en de GGD. 
Als POH GGZ Jeugd werkt bij ons Xandra Diender. 
 

Praktijkmanager

De praktijkmanager houdt zich niet bezig met medisch inhoudelijke zaken en/of patiëntenzorg.
Haar werkzaamheden zijn gericht op het realiseren van een goede praktijkvoering. Vooruitgang op het gebied van kwaliteit en samenwerking blijft daarmee behouden en mogelijkheden worden geboden om de zorg verder te professionaliseren. 
Sigrid Kester is werkzaam als praktijkmanager op de dinsdag-, en vrijdagochtend. 
 
 
 

 
 
 

L.E. Tromp, huisarts
 

M.M. Jacobs, huisarts
 

J.J. Korst, huisarts
 
F. Hazen-Mulders, waarnemend huisarts
 
 

Anne-Marie Daniëls, praktijkondersteuner somatiek
 

Dimphy Jansen, doktersassistente, Spreekuurondersteuner
 

Eveline Stoffels, doktersassistente
 

Monique Schellekens, doktersassistente
 

Simone Müller, doktersassistente