Medische gegevens delen?

Alleen met uw toestemming!

Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende arts, een andere apotheek of de huisartsenpost. Dan is het belangrijk dat die zorgverlener uw actuele medische gegevens kan inzien. Zo krijgt hij een goed beeld van uw medische situatie en krijgt u de juiste zorg.

Vroeger kon u daarvoor toestemming geven op de huisartsenpost en kregen wij nadien bericht dat uw gegevens waren bekeken. Dan was het aan ons om achteraf te beoordelen of uw gegevens terecht waren ingezien.

Nu mogen uw gegevens alleen nog maar worden ingezien als u daar tevoren toestemming voor heeft gegeven en als deze toestemming vooraf verwerkt is in het systeem. Andere zorgverleners mogen uw gegevens alleen opvragen als dat nodig is voor uw behandeling. Wij blijven bericht ontvangen als uw gegevens zijn ingezien en blijven controleren of hiervan geen misbruik wordt gemaakt. 

Meer informatie over het delen van medische informatie kunt u vinden op www.vzvz.nl
 
Naam:*
geboorte datum:*
telefoon (woonverband):
Mobiel (persoonlijk):
email:
Medische gegevens delen met andere zorgverleners; huisartsenpost:*
Toestemming voor inwonende minderjarige kinderen:
Beveiligingscode:* Captcha